Coaching

Naast training bieden wij ook coaching aan. Wij kunnen helpen de organisatie te transformeren naar het Toyota way Management System. Dit doen wij op locatie of online.

In company

Wij maken graag samen met jou een op maat traject waarin wij de balans zoeken tussen trainingen en coaching. Hierbij kunnen trainingen aangeboden worden die je voorbereiden op het officiële examen, maar workshops om het gedachtegoed kenbaar te maken in de organisatie is ook mogelijk.

Onze publicaties

Lean Management System
Lean Management SystemOfficiële vertaling Japanse TMS boek
In Lean Management Systeem worden de filosofie en methodiek van de managementstijl (Shokuba Kasseika) van Toyota, het zogenoemde TMS, uitvoerig beschreven.

Centraal staat de managementstijl die gericht is op het ontwikkelen van een lerende organisatie, op teamontwikkeling en op persoonlijke groei van medewerkers. Deze managementstijl stelt organisaties in staat een competitieve voorsprong te ontwikkelen via het toepassen van het verbetersysteem (Lean).

Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan de volgende thema’s:
– de procescyclus van TMS
– visualisatie van beleid en management
– werkplekcreatie en leiderschap
– het ontwikkelen van waardecreatie
– het ontwikkelen van een Kaizen-mindset
– het ontwikkelen van kwaliteit
– winstcreatie en productiviteitsverbetering

Auteurs: Toshio Horikiri, Tim Wolput, Mariël Koopmans & Jan Wijnand Hoek

Bestellen? Klik hier!

Lean Productie Systeem
Lean Productie SysteemOfficiële vertaling Japanse TPS boek
Het boek Lean Production System is een originele vertaling van het officiële opleidingsboek gebruikt door de Toyota Engineering Corporation Japan, over wat in Nederland vooral bekend is als Lean.

Het boek gaat in op het inrichten van Quality Circles. Vervolgens wordt aandacht besteed aan het optimaal inrichten van de werkplek d.m.v. 5S-technieken en het inrichten van Kanbanborden. Verder komen inrichtingsprincipes voor productielijnen, reduceren van verspillingen en het toepassen van standaarden aan bod.

Beschreven wordt op welke wijze de logistiek moet worden ingericht om de productieprocessen te ondersteunen. Verschillende logistieke principes en bijbehorende kanbansystemen worden uitgelegd. Het continue verbeteren en borgen van kwaliteit neemt een belangrijke plaats in bij het Toyota Productie Systeem. In dit boek gaan we in op de wijze van kwaliteitsborging in processen “Quality into process” genoemd.

Auteurs: Toshio Horikiri, Tim Wolput, Mariël Koopmans & Jan Wijnand Hoek

Bestellen? Klik hier!

Kennismaken met Lean
Kennismaken met LeanGebaseerd op de Japanse Lean filosofie
Het boek geeft samenhang en betekenis aan de Lean-principes, de Lean-technieken en de Lean-cultuur. Het boek biedt tevens concrete handvatten en uitleg om Lean-verbeterprojecten (Kaizens) zelfstandig in de praktijk uit te voeren. Dit boek is daarom bij uitstek geschikt voor opleidingen en trainingen, waar kennis over het in de praktijk toepassen van Lean gewenst is. Daarnaast is het een handig naslagwerk voor diegenen die al langer met Lean in de praktijk ervaring hebben opgedaan.

In de 3e druk is een hoofdstuk toegevoegd over het Toyota Way Management System, de bron van Lean en Scrum. Er is een uitleg opgenomen over het Toyota Management Systeem (TMS) en het Toyota Productie Systeem (TPS). Verder is deze druk nog meer in lijn gebracht met de filosofie van Lean zoals bij de bron (Toyota) wordt toegepast. Hiermee is het boek uniek, mede omdat het gebaseerd is op de originele Japanse boeken van het TPS & TMS Certificate Institution in Japan.

Auteurs: Jan Wijnand Hoek, Mariël Koopmans& Marc Nieuwland

Bestellen? Klik hier!